Speelleergroep

Heeft uw peuter behoefte aan wat meer uitdaging? Of aan het leren en spelen samen met andere kinderen? Dan is het een goed idee om hem of haar aan te melden voor de Speelleergroep. Hier krijgen peuters de mogelijkheid om geleidelijk te wennen aan de overgang naar de kleuterklas en wordt de ontwikkeling van uw peuter op positieve wijze gestimuleerd.

De Speelleergroep is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. We werken met vaste leidsters. Afhankelijk van de groepsgrootte werken er 1 of 2 leidsters op de groep. De leidsters hebben een op het werk afgestemde opleiding.

Er wordt gewerkt met een vaste dagindeling. Dit zorgt voor veel duidelijkheid en stimuleert het zelfvertrouwen van uw peuter. Daarnaast stimuleren de leidsters ook het gebruik van taal, zelfstandig gedrag en helpen ze de kinderen hun dagelijkse omgeving te verkennen. Op die manier ontwikkelen ze sociale en persoonlijke vaardigheden en daarvan krijgen ze meer zelfvertrouwen. We stimuleren de ontwikkeling van de kinderen op een positieve manier en we leren ze rustig te wennen aan de overgang naar de kleuterklas.
 

Vroeg- en voorschoolse educatie

Binnen onze speelleergroep werken we met Uk en Puk; een programma voor vroeg- en voorschoolse educatie. Wat houdt dit in? Uk en Puk is een educatieve methode voor alle kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Spelenderwijs worden kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. De interactie tussen kinderen onderling en tussen kind en volwassenen staat hierbij centraal. Interactie is een belangrijke voorwaarde voor het goed leren van een (tweede) taal. Naast de taalontwikkeling is er bij Uk en Puk extra aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuiglijke ontwikkeling en beginnende rekenvaardigheden. Uk en Puk is een programma voor alle kinderen omdat het rekening houdt rekening met verschillen in taalontwikkeling binnen een groep. De eigen inbreng van het kind is een essentieel onderdeel in elke activiteit.

 

Vreedzame school

Speciaal voor de peuters is er een op maat gemaakt Vreedzame School programma ontwikkeld. De Vreedzame School is een filosofie, een aanpak, waarin de eigen kracht van de kinderen centraal staat. In een vreedzame peutergroep leren kinderen:

  • Dat ze er toe doen, dat ze een stem hebben.
  • Dat we het sámen doen.
  • Dat we allemaal anders zijn en dat dat leuk is.
  • Dat we conflicten vreedzaam kunnen (leren) oplossen.


De Speelleergroep van Kindcentrum Eestroom is een heerlijke en veilige plek waar peuters vrijuit kunnen spelen en zich verder ontwikkelen.
 

Inschrijving

Als u uw kind wilt inschrijven voor de speelleergroep kunt u dat doen door op mail te sturen naar het volgende adres: gbroers@proloog.nl

Speelleergroep Op weg naar groep 1

De Speelleergroep is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. Afhankelijk van de groepsgrootte werken er 1 of 2 vaste leidsters op de groep. We hanteren een vaste dagindeling. Dit zorgt voor veel duidelijkheid en stimuleert het zelfvertrouwen van uw peuter. Daarnaast stimuleren we het gebruik van taal, zelfstandig gedrag en helpen we de kinderen hun dagelijkse omgeving te verkennen. We stimuleren de ontwikkeling op een positieve manier. Uw peuter leert rustig te wennen aan de overgang naar de kleuterklas.
Meer informatie

Openbare basisschool

Onze school is onderdeel van het multifunctioneel centrum “Mozaïk”. Het is het gebouw dat centraal in de wijk staat en wij maken gebruik van een gedeelte van dit gebouw. De Vrijheidswijk staat bekend om zijn vele culturen. Dit is ook te zien in onze klassen. In de klas komen veel verschillende culturen bij elkaar en zij vormen samen een hechte groep. Deze mooie mix van kinderen verbindt en de kinderen maken zo kennis met verschillende culturen.
Meer informatie